DAC arrangement

7.jpg

Hvad kan vi lære af fremtidens hospitalsbyggeri ?

Christian Karlsson fortæller om helende arkitektur og det nye Psykiatrisygehus i Slagelse i forbindelse med Danske Regioners udstilling på DAC om fremtidens sundhedsvæsen –

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.

 

 

What can be learned from the future Healthcare Buildings ?

Christian Karlsson talks about healing architecture and design and the new Psychiatric Hospital in Slagelse as a part of Danish Regions new exhibition at DAC focusing on the future Healthcare.

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.