tegnestuen

Karlsson arkitekter er etableret i 2007 og har gennem en række konkurrenceprojekter og realiserede byggerier markeret sig som en ambitiøs, innovativ og serviceorienteret arkitektrådgiver.

     altid bedre end du forventer !

Tegnestuens mål er at medvirke til at skabe stadig mere velfungerende og oplevelsesrig arkitektur gennem en indlevet og visionær rådgivning i den enkelte opgave og således at den enkelte klient oplever et præcist og målrettet samarbejde og et værdiskabende resultat – altid bedre end forventet !

Vi arbejder bredt med rådgivnings- og planlægningsopgaver indenfor både kulturarven og fremtidens bygger med fokus på at udvikle bæredygtige koncepter som udgangspunkt for design og projektudvikling gennem analyse af program, sted og klient.

Dette er også afspejlet i vores referencer, som spænder over både større offentlige byggeopgaver i by og på landet og opgaver for erhvervs- og private kunder – sundhed, undervisning, kontorer, landbrug og boliger.

     vores kunder

Vi har løst opgaver for en række offentlige bygherrer og erhvervsklienter bla.  – KEA, Realdania, Sykehusbygg (NO), ECCO, Region Sjælland, Grønlands Selvstyre, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Syddanmark, Trafikstyrelsen, FLEYE, Rødovre Kommune, Forsvaret, Rigsadvokaten, Bygningsstyrelsen, Guldborgsund Kommune, Bygningsstyrelsen – samt en række boligforeninger og private klienter.

     design for dem der behøver det mest…

Vi har i de senere år arbejdet med udvikling af en humanistisk arkitektur for udsatte grupper i samfundet, hjemløse, psykiske syge, ældre og demente og ikke mindst udsatte og anbragte børn.

Særligt kan nævnes det nye psykiatrisygehus i Slagelse 2010-15 som med et areal på 44.000 m2 er en investering på mere end 1.2 mia. dkr. er det største og mest ambitiøse byggeri for psykiatribehandling i Danmark gennem mere end 100 år.

Projektet har vagt opmærksomhed i hele verden og har modtaget en række arkitekturpriser og er indstillet til en række arkitekturpriser i Europa og USA i 2016/17.

     arkitekturpriser

TYNDPLADEPRISEN 2009 - for 1. præmieprojektet i Realdania´s konkurrencekompleks for fremtidens byggeri i det åbne landskab

FARVEPRISEN 2016

THE ARCHITECTURAL REVIEW AWARD 2016

MIPIM AWARD 2017 / Best Healthcare Development

  for det nye psykiatrisygehus i Slagelse, ligesom vi sammen med Region Sjælland har modtaget

BYGHERREPRISEN 2016

Tegnestuen var i 2016 indstillet til den danske LYSPRIS og var i efteråret finalister til flere internationale arkitekturpriser bla. WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL AWARD og WAN AWARD.

   

 

     the office

Karlsson Architects is founded in 2007 and has through several competitions and completed projects marked itself as an ambitious, innovative and service minded architectural practice.                             

 

     always better than expected !

Our ambition is to create exciting and efficient architecture through an emphatic and visionary counselling process. For the client this means an explicit and goal-oriented collaboration and a satisfying result – always better than expected!   

We work with a broad spectrum of assignments from lead consultancy and planning to cultural heritage and the buildings of tomorrow. Our aim is to develop sustainable concepts as a foundation of design and project development through analysis of program, location and client. 

This is reflected in our reference base, which includes projects both in the urban context and in the countryside, for public service and private clients and in the fields of healthcare, elderly care, education, workspace, agriculture and housing.                                          

 

      our clients 

Our clients include several public service establishments and companies including Copenhagen School of Design and Technology (KEA), Realdania, Sykehusbygg (Norway), ECCO, Region Zealand, Government of Greenland, Capital Region of Denmark, The City of Copenhagen, Region of Southern Denmark, Danish Transport Authority, FLEYE, Municipality of Rødovre, Danish Defense, Director of Public Prosecutions, The Danish Building and Property Agency, Municipality of Guldborgsund  – and an array of private clients.  

 

     architecture and design for those who need it the most… 

In the recent years we have been working in the field of humanistic architecture for the most vulnerable groups in the society: homeless people, mentally ill, elderly, people with dementia and children with challenges. 

Especially mentionable is the new Psychiatric Hospital in Slagelse (GAPS) 2010-15, which is with an area of 44.000 m2 and an investment of more than 1.2 mia. dkr., the largest and most ambitious construction  of psychiatric treatment for more than 100 years in Denmark. 

The project has attracted worldwide interest and has been awarded with various awards in Europe and USA in 2016/17.                                                                             

      awards

TYNDPLADEPRISEN 2009 - first price at Realdanias competition for future agricultural building in the countryside. 

FARVEPRISEN 2016 - The Danish Color Award

THE ARCHITECTURAL REVIEW AWARD 2016

MIPIM AWARD 2017 / Best Healthcare Development
  for the new psychiatric hospital in Slagelse, and together with Region Zealand we have received

BYGHERREPRISEN 2016 – The Construction Client Award

Karlsson Architects was in 2016 nominated for the Danish LYSPRIS – the Danish Lighting Award and has been a finalist in several international architecture awards among others, WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL AWARD and WAN AWARD.

 
banner til mail_03 2017.jpg