Botilbud for sindslidende i Helsingør

Huset i haven - haven i huset

Vi har i forslaget lagt vægt på at skabe et overskueligt og let tilgængelig byggeri, som i både byggeri og uderum på én gang understøtter fælleskabet i botilbuddet, herunder samarbejde mellem beboere og personale, og som tilgodeser ønsket om privathed for den enkelte beboer og pårørende.

Vi foreslår at bygningen placeres på grundens nordlige del således at lokalplanens krav om afstand til banen og å-forløbet, eksisterende tilkørsel og parkering samt eksisterende beplantning tilgodeses bedst muligt.

Selv bygningen udformes cirkulært omkring et indre oplevelsesrigt fælles gårdrum, som rammen om udendørs ophold og aktiviteter for beboere og personale i det daglige. Det cirkulære formsprog giver botilbuddet identitet for den enkelte og understøtter et socialt fælles liv mellem beboere og personale. I forhold til programmets funktionsdiagrammer, foreslår vi at de 12 2-rums permanente boliger placeres på 1. sal med godt dagslys og udsigt over friarealer og boligområder, mens fælles faciliteter - beboerkøkken og spiserum, produktionskøkken, administration m.m. samt 1-rums aflastningsboliger placeres i stueetagen med udgang til gårdhave og øvrige udearealer. 

Bygningen er disponeret cirkulært i 2 etager omkring et indre gårdhaverum og med gangarealer på begge etager ud til gårdhaven som oplevelsesrige rumforløb med skiftende solindfald i løbet af dagen og hvorfra man kan overskue hele bygningen og følge med i fælles aktiviteter. Den cirkulære form sikrer korte afstande og dermed et optimalt brutto/netto forhold i bygningen.

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter, EKJ rådgivende ingeniører
& BogL Landskabs- arkitekter.

BYGHERRE Helsingør kommune

LOKALITET Aalsgaarde, Helsingør, Danmark

PROGRAM Botilbud med 14 boliger for sindslindene,
samt fællesarealer og udendørsarealer & parkering

AREA 1000 m²

STATUS 2. plads i prækvalificeret konkurrence, 2015