CHRISTIAN KARLSSON UDPEGET SOM FAGDOMMER I ARKITEKTKONKURRENCEN OM DET NYE SIMAC

Karlsson arkitekter_SIMAC_fagdommer.jpg

Det nye SIMAC, Svendborg International Maritime Academy, bliver med 12.500 m2 og plads til 1000 studerende i Svendborg Havn en urban campus i verdensklasse!

Konkurrencen forløber i 2 etaper – 1. etape omhandler en helhedsplan for Nordre Kaj i Svendborg Havn ca. 70.000 m2 med boliger, erhverv og en maritim erhvervspark og 2. etape selve uddannelsesbyggeriet som skal støtte SIMAC´s fortsatte udvikling og høje ambitionsniveau.

Byggeprojektet er forankret i SMUC Fonden og starter med arkitekturkonkurrencen i 2018 og med forventet indflytning i 2022. Projektet er blevet muliggjort takket være en donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. 

 

CHRISTIAN KARLSSON APPOINTED AS A JURY MEMBER OF THE NEW SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY (SIMAC) COMPETITION. 

The new SIMACs world class campus is going to be 12.500 m2 for 1000 students, located in the Svendbord Harbor. 

It is a 2-fase competition - the 1st fase is about a masterplan for the Northern quay in Svendborg Harbor with 70.000 m2 housing, commercial functions and a maritime business park and the 2nd fase is about the education building itself. 

The project is driven by the SMUC Foundation and starts with an architecture competition in 2018 with the expected moving in in 2022. The project is made possible thanks to a donation of 100 million crowns from the A.P. Møller Foundation. 

KARLSSON ARKITEKTER VINDER KONKURRENCE OM NYT DEMENPLEJECENTER I ALLERØD

Karlsson arkitekter_Skovvang II.jpg

I samarbejde med STB BYG som totalentreprenør, Karlsson arkitekter, VLA, Ingeniør’ne og Thing & Brandt, har vi vundet konkurrencen om opførelse af demensplejecenter Skovvang II i Allerød.

Opgaven består af etablering af 40 boliger, fælles boligarealer og opførelse af et (dag)aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret – i alt 3200 kv.m. nybyggeri samt tilhørende udarealer.

Vi glæder os til at komme i gang men den spændende opgave og at gøre det nemmere og mere oplevelsesrigt for mennesker med demens, som kommer til at bo på det nye demensplejecenter! 

Se mere om projektet her:

WE WON THE COMPETITION TO BUILD SKOVVANG II - THE NEW DEMENTIA HOME AND CARE CENTER IN ALLERØD

In collaboration with STB BYG as the main contractor, VLA, Ingeniør’ne and Thing & Brandt, we won the competition to establish a care center for people with dementia in Allerød.

The task is to establish 40 hounsing units, common areas and a daycenter for residents who don’t live in the care center – 3200 sq.m in total.

We are looking forward to work on this exciting project and to bring more quality to the lives of the people with dementia, who the center is designed for. 

KARLSSON ARKITEKTER VINDER NYT PSYKIATRISYGEHUS I NORGE !

Karlsson arkitekter_Psykiatri i Trondheim 02.jpg

Karlsson arkitekter har i samarbejde med NCC Norge, Ratio arkitekter, COWI Norge og Schønherr vundet konkurrencen om Nyt Sikkerhedspsykiatrisk Sygehus for St. Olavs hospital i Trondheim, Norge.

Projektet omfatter ca. 6.000 m2 nybyggeri i det historiske område Østmarka i udkanten af Trondheim. Byggeriet skal danne en helt ny ramme for sikkerhedspsykiatrisk behandling og er det første af sin art i Norge.

Projektet blev meget rost af dommerkomiteen, bla. for byggeriets udnyttelse af terræn og indpasning i det historiske bygningsmiljø, overordnede struktur, rationel funktionsdeling, gode dagslysforhold, enkelt orientering og oversigt samt stor tilpasningsdygtighed.

Vi er glade for at kunne bruge vores viden om samspillet mellem arkitektur, design og psykiatri også i Norge og vi ser frem til et spændende samarbejde med medarbejdere og ledelse i Sykehusbygg og St. Olav Hospital om videre udvikling af projektet, siger partner Christian Karlsson.

Se mere om projektet her:

Karlsson architects in collaboration with NCC Norway, Ratio architects, COWI Norway and Schønherr wins a competition for the new high security Psychiatric Hospital for St. Olavs hospital in Trondheim, Norway.

The project is ca 6000 m2 and is located in the historical Østmarka area in Trondheim. The building will be the first of its kind in Norway, totally redefining the frame for treatment of the mentally ill in the high security ward.

The project was praised by the judges for the placement in the landscape and the integration to the existing context, the general structure, rationalilty and good daylight conditions, orientation, overview and great flexibility.  

We are happy to put our expertise in the field of psychiatry and architecture into good use in Norway. We are also looking forward to the exiting collaboration with the staff and management of Sykehusbygg and St. Olavs Hospital to develop the project further, says Christian Karlsson, partner at Karlsson architects.  

 

KARLSSON ARKITEKTER ER PRÆKVALIFICERET TIL KONKURRENCEN OM MORSØ DEMENSPLEJECENTER

Morsø pq_Karlsson arkitekter.jpg

Vi er blevet prækvalificeret til opgaven vedrørende totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt demensplejecenter i Nykøbing Mors i teamet, der består af SKALA arkitekter, Karlsson arkitekter, MOE, Sixhøj og Brink Brandenburg!

//

We have been prequalified for the competition for a new care center for the eldery with dementia with our team that consists of SKALA arkitekter, Karlsson Architects, MOE, Sixhøj og Brink Brandenburg! 
 

PRÆKVALIFICERET – DEMENSPLEJECENTER I ALLERØD!

Karlssonark_Allerød_hj side.jpg

I team med STB BYG som totalentreprenør, Karlsson arkitekter, VLA og Ingeniør'ne som underrådgivere er vi prækvalificeret til at give tilbud på opførelse af demensplejecenter i Allerød. Opgaven består af etablering af 40 boliger, fælles boligarealer og opførelse af et (dag)aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret – i alt 3200 kv.m. nybyggeri samt tilhørende udearealer.

//

PREQUALIFIED – DEMENTIA HOME AND CARE CENTER IN ALLERØD

In the team with STB BYG as the main contractor, Karlsson architects, VLA and Ingeniør'ne as the subconsultants we are  prequalified to give an offer on establishing a day care center for people with dementia in Allerød. The task is to establish 40 hounsing units, common areas and day center for residents who don’t live in the care center – 3200 sq.m in total.

Karlsson arkitekter på BLOX!!!

Karlsson arkitekter_BLOX.jpg

Vi er med til at åbne det nye hus og udstiller 2 projekter i Trappegalleriet –

Pilotprojektet demensX – fremtidens plejeboliger for mennesker med demens, og

Sansernes Univers – et sansehus for udfordrede børn og unge.

Vi vil med denne udstilling gerne vise dig vores arbejde med fokus på arkitektur og design for dem der behøver det mest, om mulighederne for at skabe en sanselig arkitektur med enkle greb, brug af rum, dagslys, materialer og farver, men også ny teknologi, der viser helt nye veje.

Se modeller, oplev projekterne gennem billeder og film på skærm eller tag VR brillerne på og oplev projekterne i 1 : 1!

Udstillingen åbner søndag den 6.maj kl 12.00 med en festlig åbningsdag og løber 4 uger frem!

Vi håber du har lyst til at kigge ind!

We are happy to be part of the opening of BLOX and are exhibiting 2 of our projects in the Trappegalleriet –

Pilot project demensX – the future care center for people with dementia and

The Universe of Senses – a therapy house for children with special needs.

With this exhibition we present our work with focus on architecture and design for those who need it the most and the possibilities of creating sensory architecture with the use of light, materials, colors and new technology

Take a look at the models, experience the projects through images and film on the screens or take on the VR glasses and experience the projects in 1 : 1!

The exhibition opens on Sunday May 6 at 12.00 and runs for 4 weeks.

Hope to see you there!

DAC arrangement

7.jpg

Hvad kan vi lære af fremtidens hospitalsbyggeri ?

Christian Karlsson fortæller om helende arkitektur og det nye Psykiatrisygehus i Slagelse i forbindelse med Danske Regioners udstilling på DAC om fremtidens sundhedsvæsen –

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.

 

 

What can be learned from the future Healthcare Buildings ?

Christian Karlsson talks about healing architecture and design and the new Psychiatric Hospital in Slagelse as a part of Danish Regions new exhibition at DAC focusing on the future Healthcare.

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.

 

 

Karlsson arkitekter prækvalificeret til stort psykiatribygger i Trondheim

logo.jpg

Karlsson arkitekter er prækvalificeret til Totalentreprisekonkurrence om Nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs Hospital i Trondheim i samarbejde med NCC Norge as, Ratio arkitekter, Schønherr og Cowi.

Vi glæder os meget over at få mulighed for at medvirke til at skabe bedre rammer for fremtidens behandling af mennesker med svære psykiatriske diagnoser

– godt design for dem der trænger det mest !

 

 

Karlsson architects has been prequalified for the Turnkey Competition for Nytt sikkerhetsbygg of St. Olav's Hospital in Trondheim in collaboration with NCC Norge as, Ratio architects, Schønherr and Cowi.

We are very pleased to have the opportunity of contributing in creating a better framework for future treatment of people with severe psychiatric diagnoses - good design for those who need it the most!

Bedre design til dem, der behøver det mest !

hjwe.jpg

Læs mere om vores tværfaglige samarbejde om bedre boliger for mennesker med demens i Magasinet Pleje i dag !  Interview med Christian Karlson og Charlotte Voetmann

 

 

Read more about our interdisciplinary cooperation on better housing for people with dementia in "Magasinet Pleje" today! Interview with Christian Karlson and Charlotte Voetmann

 

 

Ny prækvalifikation

c1c1e86c_22554.jpg.png

Karlsson arkitekter er i samarbejde med EKJ a/s prækvalificeret til konkurrence om bygherrerådgivning vedr. opførelse af den nye HF & VUC skole i Helsingør.

 

 

Karlsson Architects are in collaboration with EKJ a / s prequalified for competition for building consultancy regarding. construction of the new HF & VUC school in Helsingør.

Karlsson arkitekter på KØS !

image009.jpg

Karlsson arkitekter/VLA deltager sammen med Ursula Andkjær Olsen og Malene Landgreen i den spændende udstilling på KØS om kunst som en del af den helende proces på de nye supersygehuse.

Go and see !

 

 

Karlsson arkitekter/VLA participates with Ursuala Andkjær Olsen
and Malene Landgreen in the exiting exhibition at KØS about art as
part of the healing process at the new superhospitals


Go and see !

Karlsson arkitekter prækvalificeret til nyt genoptræningscenter

e.jpg

NY PRÆKVALIFIKATION !

Karlsson arkitekter er prækvalificeret til konkurrencen om nyt genoptræningscenter for Allerød Kommune.

I samarbejde med G.V.I. Entreprise A/S som totalentreprenør, samt EKJ rådgivende Ingeniører, Aqua Teknik og Lassen Landskab.

Opgaven omfatter ombygningen og nybyggeri med blandt andet helt nyt varmtvandbassin.

 

 

NEW PREQUALIFICATION !

Karlsson architects is prequalified in the competition for the new rehabilitation center in Allerød Kommune

In cooperation with G.V.I. Entreprise A/S as main contractor, EKJ rådgivende Ingeniører, Aqua Teknik and Lassen Landskab

The program includes renovation and new construction with new hot/warm water basin.

Karlsson arkitekter vinder rammeaftale for KEA ! 

KARLSSON ARKITEKTER VINDER RAMMEAFTALE FOR KEA ! 

Vi har netop vundet KEA's udbud om byggerådgivning med ALECTIA som underrådgiver. 

Rammeaftalen omfatter generel byggerådgivning vedr. KEA's bygnings portefølje i København. 

Vi glæder os meget til et spændende samarbejde med en af Danmarks bedste undervisningsinstitutioner !
 

 

KARLSSON ARCHITECTS WINS GENERAL AGREEMENT FOR KEA !

We have just won the building consultancy general agreement concerning KEA building portfolio with ALECTIA as sub consultants. 

The general agreement will run for 2 - 4 years.

We are looking forward to working together with one of the best educational institutions in Denmark !

Karlsson arkitekter vinder 'ejendomsbranchens oscar'!

MIPIM AWARD 2017 TIL GAPS

I går aftes blev 'ejendomsbranchens oscar' MIPIM Award 2017 uddelt i Cannes, og det blev med dansk vinder! I kategorien 'Best Healthcare Development' vandt GAPS - Psykiatrisygehus i Slagelse.

”Det har været en stor udfordring at arbejde med arkitektur og design for dem, som behøver det mest. Og en stor glæde at opleve også international anerkendelse af dette arbejde”, udtaler Christian Karlsson

Det nye psykiatrisygehus i Slagelse er med 44.000 m2 og en investering på ca. 1.2 mia. det største og mest ambitiøse psykiatribyggeri i mange år. Byggeriet er tegnet af Karlsson arkitekter i samarbejde med VLA med bla. Schønherr, Moe og Novo Nordisk Pharmaplan, Bartenbach og Arup som underrådgivere. Billedkunstner Malene Landgreen og digter Ursula Andkjær Olsen har udsmykket og farvesat bygningens mange overflader.

Psykiatrisygehuset blev i 2016 tildelt hele tre priser. Så sent som i oktober vandt GAPS den internationale arkitekturpris ’The Architectural Review Award 2016’ som en anerkendelse af projektets ambitiøse tilgang til at skabe et helende og stimulerende miljø for patienterne.

Tidligere på året løb Region Sjælland af med Bygherreprisen 2016, der understregede både den uventede merværdi og det samfundsansvar, som GAPS har bidraget med. Og også Farveprisen 2016 gik til GAPS for det gennemtænkte og storslåede arbejde med at integrere kunsten og farverne i Psykiatrien Slagelse.

I december 2016 blev sygehusets videnscenter desuden DGNB Guld-certificeret.

Photo: Jens Lindhe

 

 

KARLSSON ARCHITECTS WINS ’THE OSCAR OF REAL ESTATE’ - MIPIM AWARD 2017 GOES TO GAPS

Last night ’the Oscar of real estate’ MIPIM 2017, was awarded  in Cannes, France and even with a Danish winner !!

The Psychiatric hospital, GAPS, won the category ’Best Healthcare Development’.

‘It has been a great challenge to work with architecture and design for those who need it the most. And it is at pleasure to receive international appreciation for this work’, says Christian Karlsson.

The new psychiatric hospital in Denmark is 44.000 sqm, and a 1,2 bio. kkr investment. It is the largest and most ambitious psychiatric project in many years.

The project is designed by Karlsson Architects in cooperation with VLA. Subcontractors are Schønherr, Moe engineering, NNE Pharmaplan, Bartenbach and Arup. The artist Malene Landgreen and poet Ursula Andkjær Olsen has decorated and colored a large amount of the surfaces.

The hospital was awarded three times in 2016.

Just in October GAPS won the international architecture award, ‘The Architectural Review award 2016’ in appreciation of the ambitious approach to the healing and stimulating environment for the patients.

Previously the project was awarded ‘The Client Award 2016’ emphasizing the added value as well as the social responsibility GAPS has provided.

GAPS was also awarded ‘The Danish Colour Award 2016’ for integrating art and colours in the building.

The hospital was provided gold in the environmental certification, DGNB.

Photo: Jens Lindhe

MIPIM AWARDS 2017 ‘best healthcare development’ FINALIST

Nyt år - ny nominering!
Vi er glade for at meddele at GAPS - nyt psykiatrisygehus i Slagelse - er blevet udvalgt som en af fire finalister blandt 214 projekter til en af verdens mest prestigefulde ejendomspriser, MIPIM Awards 2017 i kategorien ‘Best healthcare development’. Prisen uddeles den 16 marts i Cannes i løbet af MIPIM Awards Ceremony som højdepunktet til selve begivenhed.

 

 

New year - new nomination!
We are happy to announce that GAPS - the new psychiatric hospital in Slagelse has been selected from 214 entries from around the world as one of the finalists for one of the most prestigeous real estate awards - MIPIM Awards 2017 in the ‘Best healthcare development’ category. The winners will be announced during the MIPIM Awards Ceremony on March 16 in Cannes as the culmination of this years real estate event.