STOR DAG!

NSØ_ første spadestik_Karlsson arkitekter.jpg

FØRSTE SPADESTIK - NYT SIKKERHEDSPSYKIATRISK SYGEHUS FOR ST. OLAVS HOSPITAL I TRONDHEIM

I dag blev det første spadestik taget i gravemaskine til det nyt sikkerhedspsykiatrisk sygehus for St. Olavs hospital i Trondheim af Grethe Aasved AD i St. Olavs Hospital.

Projektet omfatter ca. 7.400 m2 nybyggeri i det historiske område Østmarka i udkanten af Trondheim. Byggeriet skal danne en helt ny ramme for sikkerhedspsykiatrisk behandling og er det første af sin art i Norge. Hospitalet forventes indviet i maj 2021.

Arkitektur for dem der behøver det mest !

//

THE BIG DAY!

GROUNDBREAKING OF THE HIGH SECURITY PSYCHIATRIC HOSPITAL FOR ST. OLAVS HOSPITAL IN TRONDHEIM

It was the groundbreaking for the high security Psychiatric Hospital for St. Olavs hospital today in Tronheim, done in an excavator by Grethe Aasved, the AD in St. Olavs Hospital.

The project is ca 7.400 m2 and is located in the historical Østmarka area in Trondheim. The building will be the first of its kind in Norway, totally redefining the frame for treatment of the mentally ill in the high security ward. It is expected to be taken in use in May 2021.

Architecture for those, who need it the most!


KARLSSON ARKITEKTER - BEST HEALTHCARE ARCHITECTURE FIRM - DENMARK

BUILD AWARD_Karlsson architetcs.jpg

Vi er så stolte af blevet tildelt BUILD AWARD - BEST HEALTHCARE ARCHITECTURE FIRM - DENMARK for vores arbejde med arkitektur for dem, der behøver det mest!

KARLSSON ARCHITECTS - BEST HEALTHCARE ARCHITECTURE FIRM - DENMARK

We are so proud to be announced as winners of the BUILD AWARD - BEST HEALTHCARE ARCHITECTURE FIRM - DENMARK for our work with archtiecture for those who need it the most!

KARLSSON ARKITEKTER VANDT OPGAVEN OM RÅDGIVNING OG UDVIKLING AF NYT DEMENSPLEJEHJEM I HEDENSTED

Haven.jpg

Byrådet i Hedensted Kommune har besluttet at etablere et demensplejehjem efter Almenboligloven §105. Opgaven er vundet af et stærkt team, der består af Karlsson Arkitekter og Skala arkitekter, som skal udvikle projektet for bygherre og ejeren Østjysk Boligselskab af 1976.

Demensplejehjemmet skal indeholde 60 boliger, 7 aflastningsboliger, et demensdagcenter samt service- og fællesarealer med forventet ibrugtagning i 2022.

Vi glæder os meget til dette spændende samarbejde hvor Karlsson Arkitekter igen har fokus på at bygge for de mennesker, der behøver det mest!

KARLSSON ARCHITECTS WON THE ASSIGNMENT TO ESTABLISH A NEW CARE CENTER FOR PEOPLE WITH DEMENTIA IN HEDENSTED

The City Council of Hedensted Municipality has decided to establish a Care center for people with dementia. The assignment was won by a strong team consisting of Karlsson architects and Skala architects, who will be developing the project for the developer and owner Østjysk Boligselskab af 1976.

The Care center for people with dementia will consist of 60 housing units/apartments, 7 relief housing units, common- and serviceareas and is expected to be taken in use in 2022.

We are looking forward to this exciting collaboration, where Karlsson architects yet again gets to design and build for those, who need it the most!

KARLSSON ARKITEKTER ER TOTALRÅDGIVER FOR FREMTIDENS VÆRESTED I HOLBÆK!

Karlsson arkitekter_Fremtidens værested i Holbæk.jpg

Karlsson arkitekter har vundet opgaven om udvikling og realisering af fremtidens væresteder for Kirkens Korshær i den smukke gamle realskole i Holbæk.

Opgaven er en del af udviklingsprojektet Fremtidens Væresteder, som realiseres i et partnerskab mellem Kirkens Korshær, Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.

Opgaven løses i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Anders Jensen.

Vi er super glade for muligheden og at byde ind med vores erfaring og vision om bedre design og arkitektur til dem, der behøver det mest!

//

Karlsson architects has won the assignment to develop and carry out the future shelter for Kirkens Korshær in a beautiful old school building in Holbæk.

The project is a part of the ‘Future shelters’ project, realised in collaboration between Kirkens Korshær, The A.P Møllerske Støttefond and Realdania.

We are happy about the opportunity and to share our vision of better design and architecture for those, who need it the most.

KARLSSON ARKITEKTER TEGNER ENDNU ET PSYKIATRISYGEHUS I NORGE!

Karlsson arkitekter_Kristiansand.jpg

KARLSSON ARKITEKTER TEGNER ENDNU ET PSYKIATRISYGEHUS I NORGE!

Karlsson arkitekter indgår aftalen med Skanska og Nordic Office of Architecture om udvikling og opførelse af Nyt Psykiatrisygehus i Kristiansand, Norge.

Nybygg Psykisk Helse skal opføres på en smuk let kuperet grund i tilknytning til Sørlandet Sykhuset og omfatter ca. 12 500 m2 for 80 indlagte patienter, poliklinik, træningsfaciliteter, arbejdspladser mm.

Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem arkitekter, Skanska, Sykehusbygg og psykiatriens ledelse og brugere og skal står færdig i efteråret 2022.

Vi er glade og stolte over at få mulighed for at arbejde med udvikling af stadig bedre fysiske rammer for arbejdet med psykiatribehandling i Norge.

Bedre arkitektur og design for dem, der trænger det mest !

//

KARLSSON ARCHITECTS TO DRAW YET ANOTHER PSYCHIATRIC HOSPITAL IN NORWAY!

Karlsson architects has made an agreement with Skanska and Nordic Office of Architecture to develop and build the new psychiatric hospital in Kristiansand, Norway.

Nybygg Psykisk Helse is to be built on a beutiful site in the proximity of the Sørlandet Sykehus and is about 12 500 m2 for 80 hospitalized patients, ambulatory, training facililies and work spaces.

The project will be developed in close collaboration between the architects, Skanska, Sykehusbygg and mangement/user groups and is to be finished in Autumn 2022.

We are very pleased and proud to have the opportunity to develop better framework for working with psychiatry in Norway.

Better architecture and design for those, who need it the most!

FØRSTE SPADESTIK - SKOVVANG DEMENSPLEJECENTER

Karlsson arkitekter_Skovvang_1 spadestik.jpg

FØRSTE SPADESTIK - SKOVVANG DEMENSPLEJECENTER

I denne uge fejrede vi 1.spadestik, som byggestart af demensplejecenter Skovvang i Allerød.

Adm. Direktør i KAB Jens Elmelund og Borgmester Karsten Längerich, glædede sig i deres taler til at opføre Danmarks bedste demensplejecenter.

Vi er super glade for det gode samarbejde med bygherre Furesø boligselskab og Allerød Kommune samt bygherrerådgiver Dominia og for Totalentreprenør teamet STB BYG AS med - VLA, Ingeniør’ne og Thing Brandt landskabsarkitekter.

Demens plejecenter Skovvang forventes at stå klar til indflytning i foråret 2020 med 40 plejeboliger, aktivitetscenter og servicearealer med trygge og hjemlige rammer, gode ude-inde forhold og den nyeste velfærdsteknologi.

//

BREAKING THE GROUND - DEMENTIA CARE CENTER IN ALLERØD

This week we celebrated the start of construction of the new dementia care center in Allerød (Denmark). The CEO of KAB, Jens Elmelund and Mayor Karsten Längerich mentioned in their speeches that they are looking forward to establishing the best care home in Denmark.

We are grateful for the good partnership with our client Furesø boligselskab and Allerød municipality, the client advisor Dominia and with our main contractor team STB BYG with VLA, Ingeniør’ne and Thing Brandt landscape architects.

The building is expected to be finished in spring 2020 with 40 apartments for people with dementia, day care centre and service facilities. It has been important for us to create homely and safe environments for people with dementia, to establish a good connection between indoor and outdoor and to incorporate welfare technology into the project, like sensor floors and circadian light.

VUNDET - RAMMEAFTALEN MED REGION SJÆLLAND

Karlsson arkitekter_rammeaftale Region Sjælland VUNDET.jpg

VI VANDT RAMMEAFTALEN MED REGION SJÆLLAND !

Karlsson arkitekter i samarbejde med Dines Jørgensen & Co er en af de fem vindere i konkurrencen om 4-årige rammeaftale med Region Sjælland. Det drejer sig om ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle Region Sjællands bygninger, som består primært af sygehuse, institutioner og administrative bygninger. Derudover forventes rammeaftalen anvendt i forbindelse af mindre tilbygninger og nybyggerier. - En meget spændende og udfordrende opgave !

//

WE WON FRAMEWORK AGREEMENT WITH REGION ZEALAND!

Karlsson architects is in collaboration with Dines Jørgensen & Co one of the five winners of the 4-year framework agreement with Region Zealand regarding reconstruction, refurbishment and maintenance of all Regions buildings, primarly hospitals, institutions and office buildings. Moreover, the contract also applies to smaller extensions and new constructions. - A very exciting and challenging assignment !

CHRISTIAN KARLSSON UDPEGET SOM FAGDOMMER I ARKITEKTKONKURRENCEN OM DET NYE SIMAC

Karlsson arkitekter_SIMAC_fagdommer.jpg

Det nye SIMAC, Svendborg International Maritime Academy, bliver med 12.500 m2 og plads til 1000 studerende i Svendborg Havn en urban campus i verdensklasse!

Konkurrencen forløber i 2 etaper – 1. etape omhandler en helhedsplan for Nordre Kaj i Svendborg Havn ca. 70.000 m2 med boliger, erhverv og en maritim erhvervspark og 2. etape selve uddannelsesbyggeriet som skal støtte SIMAC´s fortsatte udvikling og høje ambitionsniveau.

Byggeprojektet er forankret i SMUC Fonden og starter med arkitekturkonkurrencen i 2018 og med forventet indflytning i 2022. Projektet er blevet muliggjort takket være en donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. 

 

CHRISTIAN KARLSSON APPOINTED AS A JURY MEMBER OF THE NEW SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY (SIMAC) COMPETITION. 

The new SIMACs world class campus is going to be 12.500 m2 for 1000 students, located in the Svendbord Harbor. 

It is a 2-fase competition - the 1st fase is about a masterplan for the Northern quay in Svendborg Harbor with 70.000 m2 housing, commercial functions and a maritime business park and the 2nd fase is about the education building itself. 

The project is driven by the SMUC Foundation and starts with an architecture competition in 2018 with the expected moving in in 2022. The project is made possible thanks to a donation of 100 million crowns from the A.P. Møller Foundation. 

KARLSSON ARKITEKTER VINDER KONKURRENCE OM NYT DEMENPLEJECENTER I ALLERØD

Karlsson arkitekter_Skovvang II.jpg

I samarbejde med STB BYG som totalentreprenør, Karlsson arkitekter, VLA, Ingeniør’ne og Thing & Brandt, har vi vundet konkurrencen om opførelse af demensplejecenter Skovvang II i Allerød.

Opgaven består af etablering af 40 boliger, fælles boligarealer og opførelse af et (dag)aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret – i alt 3200 kv.m. nybyggeri samt tilhørende udarealer.

Vi glæder os til at komme i gang men den spændende opgave og at gøre det nemmere og mere oplevelsesrigt for mennesker med demens, som kommer til at bo på det nye demensplejecenter! 

Se mere om projektet her:

WE WON THE COMPETITION TO BUILD SKOVVANG II - THE NEW DEMENTIA HOME AND CARE CENTER IN ALLERØD

In collaboration with STB BYG as the main contractor, VLA, Ingeniør’ne and Thing & Brandt, we won the competition to establish a care center for people with dementia in Allerød.

The task is to establish 40 hounsing units, common areas and a daycenter for residents who don’t live in the care center – 3200 sq.m in total.

We are looking forward to work on this exciting project and to bring more quality to the lives of the people with dementia, who the center is designed for. 

KARLSSON ARKITEKTER VINDER NYT PSYKIATRISYGEHUS I NORGE !

Karlsson arkitekter_Psykiatri i Trondheim 02.jpg

Karlsson arkitekter har i samarbejde med NCC Norge, Ratio arkitekter, COWI Norge og Schønherr vundet konkurrencen om Nyt Sikkerhedspsykiatrisk Sygehus for St. Olavs hospital i Trondheim, Norge.

Projektet omfatter ca. 6.000 m2 nybyggeri i det historiske område Østmarka i udkanten af Trondheim. Byggeriet skal danne en helt ny ramme for sikkerhedspsykiatrisk behandling og er det første af sin art i Norge.

Projektet blev meget rost af dommerkomiteen, bla. for byggeriets udnyttelse af terræn og indpasning i det historiske bygningsmiljø, overordnede struktur, rationel funktionsdeling, gode dagslysforhold, enkelt orientering og oversigt samt stor tilpasningsdygtighed.

Vi er glade for at kunne bruge vores viden om samspillet mellem arkitektur, design og psykiatri også i Norge og vi ser frem til et spændende samarbejde med medarbejdere og ledelse i Sykehusbygg og St. Olav Hospital om videre udvikling af projektet, siger partner Christian Karlsson.

Se mere om projektet her:

Karlsson architects in collaboration with NCC Norway, Ratio architects, COWI Norway and Schønherr wins a competition for the new high security Psychiatric Hospital for St. Olavs hospital in Trondheim, Norway.

The project is ca 6000 m2 and is located in the historical Østmarka area in Trondheim. The building will be the first of its kind in Norway, totally redefining the frame for treatment of the mentally ill in the high security ward.

The project was praised by the judges for the placement in the landscape and the integration to the existing context, the general structure, rationalilty and good daylight conditions, orientation, overview and great flexibility.  

We are happy to put our expertise in the field of psychiatry and architecture into good use in Norway. We are also looking forward to the exiting collaboration with the staff and management of Sykehusbygg and St. Olavs Hospital to develop the project further, says Christian Karlsson, partner at Karlsson architects.  

 

KARLSSON ARKITEKTER ER PRÆKVALIFICERET TIL KONKURRENCEN OM MORSØ DEMENSPLEJECENTER

Morsø pq_Karlsson arkitekter.jpg

Vi er blevet prækvalificeret til opgaven vedrørende totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt demensplejecenter i Nykøbing Mors i teamet, der består af SKALA arkitekter, Karlsson arkitekter, MOE, Sixhøj og Brink Brandenburg!

//

We have been prequalified for the competition for a new care center for the eldery with dementia with our team that consists of SKALA arkitekter, Karlsson Architects, MOE, Sixhøj og Brink Brandenburg! 
 

PRÆKVALIFICERET – DEMENSPLEJECENTER I ALLERØD!

Karlssonark_Allerød_hj side.jpg

I team med STB BYG som totalentreprenør, Karlsson arkitekter, VLA og Ingeniør'ne som underrådgivere er vi prækvalificeret til at give tilbud på opførelse af demensplejecenter i Allerød. Opgaven består af etablering af 40 boliger, fælles boligarealer og opførelse af et (dag)aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret – i alt 3200 kv.m. nybyggeri samt tilhørende udearealer.

//

PREQUALIFIED – DEMENTIA HOME AND CARE CENTER IN ALLERØD

In the team with STB BYG as the main contractor, Karlsson architects, VLA and Ingeniør'ne as the subconsultants we are  prequalified to give an offer on establishing a day care center for people with dementia in Allerød. The task is to establish 40 hounsing units, common areas and day center for residents who don’t live in the care center – 3200 sq.m in total.

Karlsson arkitekter på BLOX!!!

Karlsson arkitekter_BLOX.jpg

Vi er med til at åbne det nye hus og udstiller 2 projekter i Trappegalleriet –

Pilotprojektet demensX – fremtidens plejeboliger for mennesker med demens, og

Sansernes Univers – et sansehus for udfordrede børn og unge.

Vi vil med denne udstilling gerne vise dig vores arbejde med fokus på arkitektur og design for dem der behøver det mest, om mulighederne for at skabe en sanselig arkitektur med enkle greb, brug af rum, dagslys, materialer og farver, men også ny teknologi, der viser helt nye veje.

Se modeller, oplev projekterne gennem billeder og film på skærm eller tag VR brillerne på og oplev projekterne i 1 : 1!

Udstillingen åbner søndag den 6.maj kl 12.00 med en festlig åbningsdag og løber 4 uger frem!

Vi håber du har lyst til at kigge ind!

We are happy to be part of the opening of BLOX and are exhibiting 2 of our projects in the Trappegalleriet –

Pilot project demensX – the future care center for people with dementia and

The Universe of Senses – a therapy house for children with special needs.

With this exhibition we present our work with focus on architecture and design for those who need it the most and the possibilities of creating sensory architecture with the use of light, materials, colors and new technology

Take a look at the models, experience the projects through images and film on the screens or take on the VR glasses and experience the projects in 1 : 1!

The exhibition opens on Sunday May 6 at 12.00 and runs for 4 weeks.

Hope to see you there!

DAC arrangement

7.jpg

Hvad kan vi lære af fremtidens hospitalsbyggeri ?

Christian Karlsson fortæller om helende arkitektur og det nye Psykiatrisygehus i Slagelse i forbindelse med Danske Regioners udstilling på DAC om fremtidens sundhedsvæsen –

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.

 

 

What can be learned from the future Healthcare Buildings ?

Christian Karlsson talks about healing architecture and design and the new Psychiatric Hospital in Slagelse as a part of Danish Regions new exhibition at DAC focusing on the future Healthcare.

https://billetto.dk/en/e/hvad-kan-vi-laere-af-fremtidens-hospitalsbyggeri-tickets-249121.

 

 

Karlsson arkitekter prækvalificeret til stort psykiatribygger i Trondheim

logo.jpg

Karlsson arkitekter er prækvalificeret til Totalentreprisekonkurrence om Nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs Hospital i Trondheim i samarbejde med NCC Norge as, Ratio arkitekter, Schønherr og Cowi.

Vi glæder os meget over at få mulighed for at medvirke til at skabe bedre rammer for fremtidens behandling af mennesker med svære psykiatriske diagnoser

– godt design for dem der trænger det mest !

 

 

Karlsson architects has been prequalified for the Turnkey Competition for Nytt sikkerhetsbygg of St. Olav's Hospital in Trondheim in collaboration with NCC Norge as, Ratio architects, Schønherr and Cowi.

We are very pleased to have the opportunity of contributing in creating a better framework for future treatment of people with severe psychiatric diagnoses - good design for those who need it the most!