DRIFTSBYGNING I VEKSØ

 

PROJEKT TEAM

Karlsson Arkitekter og Jane Havshøj arkitekter (totalrådgiver),

Midtconsult og Bundgaard Byg.

 

BYGHERRE

Keld Stenlien, med støtte fra RealDania

 

LOKALITET

Veksø

 

PROGRAM

Fleksibel driftsbygning

 

AREAL

2800 m²

 

ENTREPRISESUM

9 mio

 

STATUS

Realiseret i 2010. Modtaget tyndpladeprisen

DEN MODERNE LANDBRUGSBYGNING

 

Vinder i Realdanias konkurrencekompleks i 2007 om fremtidens byggeri i det åbne landskab! Karlsson arkitekter formede en bygningskrop der tilpasser sig det åbne landskabs proportioner og kurver, til forskel fra de traditionelle landbrugshaller, der stikker meget ud fra det omkringliggende landskab. 

“Idèoplægget er visionært og nytænkende og signalerer ikke umiddelbart en containerhal, men snarerere en ‘hud trukket ned over en funktion’. Der er tale om et arkitekturværk, hvor symbiosen mellem bygning og omgivelserne er næsten perfekt.

Dommerbetænkning ved modtagelse af Tyndpladeprisen. 

Området er omfattet af Naturfredning og der er fokus på formgivning og betydningen for oplevelsen af landskabet. Den bærende idé er at disponere og forme bygningens volumen meget præcist ud fra et studie af de konkrete volumenkrav og mål for maskiner, lagermetoder etc, således at både volumen og højde kan reduceres og bygningen dermed har en mindre dominans i landskabet. Med det udgangspunkt, har det været muligt, at forme en harmonisk og enkel bygningskrop, som i forhold til det tidligere ansøgte er reduceret ca. 25 % i volumen.