Skovvang II demensplejecenter i Allerød

Hjemlige og trygge rammer for ældre med demens

Vi ønsker med det projekt at skabe bedst mulige rammer for i alt 40 beboer med demens og sikre gode arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Vores mål er at Skovvang II, når det står færdigt, opleves hjemligt og trygt for beboerne og at det danner tidssvarende og velfungerende rammer for personalet. Tilbuddet er baseret på det foreliggende og udmærkede vejledende dispositionsforslag af CUBO arkitekter. 

Tilbuddets overordnede disponering med fire bo-enheder, et aktivitetscenter, samt personale-og serviceenheder, tager udgangspunkt i den vejledende dispositionsforslag. Det nye byggeri vil knytte sig til den eksisterende Skovvang via en let forbindelsesbygning i én etage, der bliver hovedindgang for det samlede Skovvang Plejecenter, med adgang fra de øst og vestvendte parkeringsområder.

Idet dagslys er den vigtigste lyskilde, etableres der overalt store glaspartier suppleret med ovenlys i opholdsområderne. Dagslyset er dragende, og vil invitere til ophold i og omkring de indre gårdhaver. Dette understøttes ved placering af bo-enhedernes fælles ophold.

Naturen og udemiljøet inddrages og trækkes ind i bygningen. Det skaber liv og giver mulighed for aktivitet.

Udover de indre gårdhaver, etableres en ny park, Skovvangsparken, syd for plejecentret. Parken er lukket, med beplantede støjskærme og hegn, hvor beboerne kan trygt bevæge sig rundt.

 

 

 

PROJEKTTEAM  STB BYG, Karlsson arkitekter, Vilhelm Lauritzen arkitekter, Ingeniør'ne, Thing Brandt landskab

BYGHERRE  Furesø Boligselskab v. KAB

LOKALITET  Allerød, Danmark

PROGRAM  40 boliger til ældre med demens, samt med aktivitetscenter, personale- og serviceenheder

AREAL  ca 3200 m²

STATUS  igangværende, vundet totalentreprisekonkurrence, 2018