Sansernes Univers - et sansehus for udfordrede børn og unge

Sansernes Univers

Karsson arkitekter har udviklet Sansernes Univers i tæt samarbejde med Fonden Clemens. Huset skal danne ramme for fondens arbejde med udsatte børn og unge, samt være et nationalt og internationalt anerkendt sansehus, dels til Fonden Clemens egne børn og unge, dels til andre borgere ‐ børn og voksne ‐ med sanseforstyrrelser.

Byggeriet kommer til at ligge i naturskønneomgivelser ved Clemens Gården – et af Fonden Clemens bosteder. I Kostræde mellem Vordingborg og Næstved. De eksisterende haver og udearealer anvendes fortsat som friarealer for både beboere, ansatte og gæster til Clemens Gården og det nye sansecenter.

Disponering og udformning tager udgangspunkt i erfaringer med børn og unges behov for umiddelbar tilgænge­lighed og oplevelsesrigdom som forudsætning for at de oplever et ejerskab til stedet. Hoveddisponering er derfor overskuelig, med en åben og imødekommende ankomst, et samlende centralt fællesareal og umiddelbar sammenhæng til udearealer – herunder mu­lighed for adgang til tagfladen via 2 opholdstrapper med ud­sigt over de åbne dyrkede naturarealer.

Indvendig er sansecenteret ligeledes både enkelt og oplev­elsesrigt og alle rum ligger omkring det åbne og uformelle fællesareal. Fællesarealet er udformet let forsænket med siddetrin og samles af en cirkulær ovenlyskonstruktion. Fællesarealet afgrænses af et blødt formet vægforløb med en varieret udformning af nicher for ophold og leg samt fløjdøre til sanserum. De enkelte sanserum indrettes individuelt, med udgang­spunkt i de konkrete sansestimulerende aktiviteter, der ar­bejdes med.

Lys og lyd skaber oplevelser

Arkitektur eksisterer kun i den enkeltes egen refleksion - i den enkeltes egen hjerne.... Vi ønsker at skabe stemninger - positive oplevelser, varieret, give mulighed for at bestemme selv, at ændre, for at lege, blive begejstret, eller bare finde ro og være til. Udgangspunktet er at vi faktisk har en række fælles værdi­er og oplevelse af kvaliteter. Solens lys gennem træets løv, lyden af bølgeslag, fuglens sang eller regnens trommen mod taget...

Gennem en række AV installationer, kan vi tilføre de enkelte rum en ekstra dimension - en scenografi - som understøtter enten ro og afslapning eller aktivitet.

I samspil mellem lys, billeder, bevægelse og lyd kan vi sætte rammen for arbejdet med den enkelte eller med grupper.

Det kan være enkelte og ganske enkle effekter, som skaber opmærksomhed eller hele scenarier, hvor widescreen og pro­jicering skaber en spændende ny helhed.

Særlig interessant er mulighederne for at skabe interaktive scenarier, som kan understøtte en række kognitive lærings-processer og udfordre til leg og bevægelse.

 

 

 

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter, Fonden Clemens, Hanne Holmer (sanse konsulent & ergoterapeut)

BYGHERRE Fonden Clemens

LOKALITET Vordingborg kommune, Danmark

PROGRAM Videns- og kursuscenter for multisensorisk sansning og samvær ved Clemensgården

AREAL 700 m²

STATUS Igangværende, 2018