Nyt Sikkerhedspsykiatrisk Sygehus for St. Olavs hospital i Trondheim

Det helende sygehus

Alle mennesker er afhængige af, at de arkitektoniske rammer er velfungerende og oplevelsesrige – og for psykisk syge mennesker, som kan have problemer med at opfatte og forstå de fysiske og sociale omgivelser, er det særligt vigtigt, at disse rammer udformes med indlevelse.

Nytt sikkerhetsbygg skal opføres på en ny grund på Østmarka i Trondheim, lige øst for det eksisterende psykiatriske sygehus. Projektet skal med et nettoareal på ca. 3000 m2 huse 15 patienter i retspsykiatrien.  

Grundens terrænfald udnyttes til at fordele bygningens funktioner over to etager: en hovedetage, som rummer døgnafdelinger og kontorfunktioner og en underetage, som rummer personale- og besøgsindgang, varemodtagelse og tekniske funktioner.

Bygningens form afspejler de forskellige funktioner, som er placeret langs en bred gennemgående hovedkorridor på begge etager. Sengeafsnittene placeres på østsiden mod skovbrynet og mod vest, med udsigt til det eksisterende sygehus, placeres indgangen, varemodtagelse, dagzone og kontorer – mod syd placeres aktivitetsfløjen med udgang til et stort udeareal.

Der etableres indre gårdrum samt mindre udendørs pladser, som er organiseret således, at de imødekommer patienternes skiftende behov og har nær tilknytning til patienternes opholdsareal. Dette princip om nærhed giver mulighed for tryg og let tilgængelig udeophold i hverdagen.

Projektet har særlig fokus på:

-        kontakt mellem ude og inde således, at døgnets rytme, vejrets skifte og naturens plante- og dyreliv integreres i bygningen.

-       at bygningen opleves som let og lys og at der er sammenspil mellem dagslys, overfladernes materialer og farver. Kunstlyset udformes således at bygningen også om vinteren, aften- og nattetimer opleves overskuelig, varieret og tryg.

-       transparens, i form af glas, med henblik på at skabe synlighed mellem relevante funktioner og rum – dette tilfører liv, forståelse og sikkerhed.     

-       at de enkelte rum og rumforløb dimensioneres med indlevelse sådan, at der skabes den nødvendige rumlighed for en tryg oplevelse for dem, som færdes og opholder sig i bygningen.   

 

 

 

 

PROJEKTTEAM NCC Norge, Karlsson arkitekter, Ratio arkitekter, COWI Norge, Schønherr

BYGHERRE St Olav hospital / Sykehusbygg

LOKALITET Trondheim, Norge

PROGRAM Sikkerhedspsykiatrisk sygehus med 15 sengepladser, dagcenter med idrætshal, aktivitetsrum og værksteder

AREAL  ca 3000 m²

STATUS igangværende, 1. præmie i indbudt totalentreprisekonkurrence, 2018