Våler skole

Ny skole og aktivitetshus i Våler

I forslaget har vi fokuseret på ønsket om at skabe helhed i området, et Centrum for byen og bedre sammenhæng mellem byens langsgående hovedvej Vålgutua og den store elv Glommas løb gennem landskabet.

Planen indeholder forslag til de programmerede byggerier, skole og aktivitetshus, herunder idrætsfaciliteter, men også forslag til nye aktive rekreative grønne arealer, nye boliger og en styrkelse af pladsdannelsen ved det eksisterende merkantile funktioner. Vi foreslår at udbygning tænkes som en campus, hvor bygninger og landskab sammen danner en helhed som skaber den ønskede forbindelse mellem byens hovedstrøg og Glommas ”kyst”.

Ny bebyggelse placeres både ved hovedvejen og langs Glommas skrænter – og bindes sammen af en aktiv, rekreativ bypark og dermed stiforbindelse fra øst til vest, og nye boliger både mod nord og syd skaber sammenhæng med de tilstødende boligområder. Skole og aktivitetshus placeres mod vest i samspil med den eksisterende ungdomsskoles bygning og med udsigt over Glommas vand og landskabet bag.

Skole og aktivitetshusets kulturfunktioner samt idrætsfunktioner placeres i 2 separate bygningsvolumener mod vest, med god forbindelse til ungdomsskolen og med udsigt over Glommas vand og landskabet bag. Skole og kulturfunktioner samles i en 3-4 etagers bygning, som afslutter aktivitetsparkens forløb og spejler svømmehallen mod øst, mens idrætshallen er placeret som et selvstændigt bygningsvolumen syd for aktivitetshuset som en del af et mere ubearbejdet terræn for leg og ophold med nem forbindelse til de tilstødende stadionanlæg.

Vi mener med denne disponering at skabe en fortætning af det centrale Våler med mulighed for fællesskab og aktivitet for alle, både dag og aften, ude og inde og at vise muligheden for at skabe en ny sammenhæng i Våler, sammenhæng mellem eksisterende og nyt, mellem kultur og natur, mellem by og elv.

Vi har i forslaget søgt at vise en række principper for indretning – en designmanual for de kompletterende bygningsdele, materialevalg, lys og farvesætning med udgangspunkt i vores erfaringer om hvordan arkitektur kan understøtte et velfungerende lærings- og arbejdsmiljø. Udformningen af åbne facader med sammenhængende glasareal, lader funktioner og aktiviteter blive synlige og på den måde blive den del af bygningernes udtryk, ligesom landskabet, lyset og årstiderne bliver en del af aktiviteterne i de enkelte bygninger.

Vi mener med disponering og design at have vist mulighederne for at skabe nye imødekommende, uformelle rammer for både undervisning, idræt og kultur. Et uformelt, lettilgængeligt design, som giver muligheder, ikke begrænsninger, for alle brugergrupper som vil komme i huset.

 

 

 

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter

BYGHERRE Våler kommune

LOKALITET Våler, Norge

PROGRAM skole og aktivitetshus i Våler

AREAL  ca 6000 m²

STATUS Konkurrenceforslag, 2017