Gigthospital i Sønderborg

Nye rammer for gigthospitalet i Sønderborg

Karlsson Arkitekter´s forslag om etablering af Gigthospital i Sønderborg er baseret på ønsket om at skabe helhed, overskuelighed og oplevelsesrigdom med den enkelte patient som centrum i behandlingen.  

Hovedgreben består af:

-    etablering af nye åbne og uformelle ankomst, spise- og opholdsarealer samt nyt varmtvandsbassin i en samlet tilbygning mod syd og forpladsen, samt åbning af eksisterende facader mod gårdhaven

-    ombygning af de eksisterende bygningsafsnit for både behandling og arbejdspladser, møderum m.m. med rumlig dynamik, transparens og oplevelsesrigdom gennem brug af glasvægge og bevist valg af materialer, farvesætning m.m.

-    Udformning af frodige og tilgængelige haverum med umiddelbar adgang fra funktionsområder i behandlings – og patientopholdsarealerne i stueetagen med fokus på at behandlingsaktiviteter og ophold kan foregå i det fri når vejret giver mulighed herfor.

Vi har i forslaget udviklet en række principper for indretning af de eksisterende bygningsafsnit i form af en designmanual for de kompletterende bygningsdele, materialevalg, lys og farvesætning med udgangspunkt i de erfaringer vi har om hvordan arkitektur kan understøtte arbejdet i et behandlingsmiljø. 

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter (totalrådgiver), 
MOE a/s, Schønherr a/s,  JKA arkitekter, 
Cenergia, Bartenbach, Handiplan Plus 

BYGHERRE Gigtforeningen

LOKALITET Sønderborg, Danmark

PROGRAM Flytning af Gigthospital i Gråsten til Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Dels disponering og indretning af de eksisterende bygninger, dels etablering en identitetsskabende tilbygning

AREAL 6000 m²

STATUS 2. præmie i prækvalificeret konkurrence, 2016