Nya Kungsberget skole

Öppenhet

Vi har med dette forslag søgt at vise muligheden for at skabe et åbent og inviterende hus, som med transparente glasfacader lader funktioner og aktiviteter komme til udtryk ligesom byen, pladser, gader og grønne arealer, bliver en del af livet i huset. Et uformelt, lettilgængeligt design, som giver muligheder, ikke begrænsninger, for alle brugergrupper som vil komme i huset.

Vi foreslår det samlede byggeri – GY skole, idræt og kulturskole - disponeret som en sammenhængende randbebyggelse omkring et indre gårdrum.

Mod Drottningtorget markerer hovedbygningens centrale del sig i 5 etager med et vitalt atrium som udgangspunkt for de mange aktiviteter dag og aften, mens både skole og idræt er disponeret i 3 etager omkring gårdrummet.

Disponeringen giver mulighed for at skabe arkitektonisk helhed og ubesværet sammenhæng med de øvrige funktionsområder, hvorved den ønskede fælles brug af undervisnings – og speciallokaler mellem skole, kulturskole, idræt og offentlighed understøttes. De enkelte funktionsområder bindes sammen af et indre gadeforløb på hver etage som med opholdsarealer små og større atrier, café og spisearealer og uformelle møde- og arbejdspladser er husets sociale rygrad. Det indre gadeforløb kulminerer i hovedbygningens atrium som gennem alle 5 etager giver dagslys og skaber overblik og sammenhæng i kulturskolen og en dynamisk og oplevelsesrig ramme om GY eleverne og ansattes spise– og opholdsområder i det daglige - og til fest.

Drottningstorget indrettes som ”shared space”, derudover foreslår vi etablering af en ny mindre plads – f.eks. Kockartorget – i forlængelse af Humlegatan. Pladsen danner ramme om udeservering for GY restaurant aktiviteterne. Pladsen og de øvrige gader beplantes med enkeltgrupper af træer som ramme for cykelstativer, ophold etc. og opholdsarealer belægges med granit. Det vil ligeledes være oplagt at indrette den nordlige del af Kungsbergsparken som aktivitetsområde medmulighed for uformel sport, boldspil m.m.. 

Vi har i forslaget søgt at vise en række principper for indretning – en designmanual for de kompletterende bygningsdele, materialevalg, lys og farvesætning medudgangspunkt i vores erfaringer om hvordan arkitektur kan understøtte et velfungerende lærings- og arbejdsmiljø.

I disponering og indretning af både arbejds– og undervisningsrum foreslår vi en fortsat programmering med fokus på stor generalitet, således at der udvikles rumtyper der kan anvendes fleksibelt af forskellige brugergrupper. Det giver stor elasticitet mellem de enkelte funktionsområder og dermed høj anvendelsesgrad. I forslaget er vist en række typiske rumstørrelser baseret på erfaring fra tilsvarende funktionsprogrammer.

 

 

 

 

PROJEKTTEAM Karlsson arkitekter

BYGHERRE Linköping kommune

LOKALITET Linköping, Sverige

PROGRAM Projektudvikling for kvarteret Nya Kungsberget med et overordnet volumengreb om det samlede byggeri med skole, kulturskole, idrætshal, offentlige aktiviteter, samt en mere konkret udformning af hovedbygningen.

AREAL  ca 23.000 m²

STATUS konkurrenceforslag, 2017